Historie van Wijkvereniging Bijdorp

Hier enkele verhalen uit de historie van de vereniging en haar bewoners. De Bijdorp bewoners hebben wat moeten vechten om hun geliefde dorpje te behouden. Er zijn ooit in 1967 plannen geweest om Bijdorp te slopen en er een recreatie gebied van te maken. Ook hebben de bewoners geprotesteerd tegen de bouw van de voetbal kantine van V.V.K. en W.F. De overlast die de bewoners hadden als het weer een hard regende stonden straten en huizen onder water na veel overleg is er dan een gemaal gekomen die deze problemen op loste. Ook had S.V.V. plannen om een nieuw stadion te bouwen in Bijdorp waar erg veel protest tegen was .

De kranten stonden er vol van en op een vergadering met de gemeente de heer Hafkamp en S.V.V. voorzitter de heer J. van Dijk was de kantine te klein de bewoners stonden bijna buiten. Er waren spandoeken gemaakt met de tekst “Meneer van Dijk zet het stadion maar in je eigen wijk” en ook “Het S.V.V. stadion niet hier daarmee doen ze Bijdorp geen plezier”. Massaal waren de protesten en Bijdorp won het stadion is er nooit gekomen. De kranten kwamen met koppen als, S.V.V haalt bakzijl in Bijdorp, Bijdorp wapent zich tegen S.V.V. stadion, John van Dijk niet populair in Bijdorp en zo haalde de gemeente en van Dijk bakzijl in Bijdorp.

Feesten waren er ook wat te denken van het 10 jarig bestaan er was een feestweek op touw gezet .Voor deze gelegenheid had de Bijdorpse toneel vereniging een revue gemaakt met spel en zang over de Bijdorpse gebeurtenissen. Feest was er ook toen de straten klaar waren na lange tijd en na een strenge winter. Er werd een nieuw spel in het leven geroepen: Polsstok springen over (in) de sloot tot groot vermaak van de bewoners. Vijf jaar later was er weer feest nu bestond de vereniging 15 jaar en de wijk bestond 60 het was 1983. Heel Bijdorp stond op zijn kop met een Miss Bijdorp verkiezing, zes kamp, versierde fietsen, gekostumeerd voetbal en een geweldige feestavond.

Ook was er de brand in 1991 die heel het club gebouw in de as legde, dit was een grote klap voor de vereniging, maar Bijdop zou Bijdorp niet zijn als men er niet boven op kwam .We hebben toen een tijd in de kantine van de V.V.K. en Olympus gezeten op vrijdag de sleutel daar van gekregen en op zaterdag moest alles klaar zijn voor de bingo en we redden het alles schoonmaken in kopen en ook hier  was het vele handen maken licht werk. Met verenigde krachten werd een nieuw ‘Trefpunt’ gebouwd en geopend door burgermeester Dr. Scheeres en clown Rikki.

De wijkvereniging heeft enkele voorzitters gehad waar onder de heer Prijn deze was 27 jaar voorzitter en kreeg hier voor een Koninklijke onderscheiding.

Bijdorp is in de loop der jaren geheel omsingeld door autowegen en gebouwen zo waren daar het politiebureau de MTS, sportvelden station Nieuwland en de sporthal Margriet en nu weer het ziekenhuis Vlietland. Maar Bijdorp zal Bijdorp niet zijn als met vereende krachten Bijdorp altijd zal blijven bestaan.