Bestuur van Wijkvereniging Bijdorp

Clubgebouw

’t Trefpunt
Schietbaanstraat 32
3119 JE Schiedam
Tel: 010-4711150

Dagelijks bestuur

Voorzitter
John Huigen

Penningmeester
Rina de Vries

Secretaris
Peter van der Horst

Overige bestuursleden

Gradus van Bladel
Monique Evers
Tony Zwaartman